Orehøjgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-2

Fredningsnr.
322638

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, kmhr, lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg Rund høj, 4-5 x 20-25 m. Mod nord er et mindre stykke af fo- den bortgravet. Beliggende i hjørne af have, bevokset med krat og mindre træer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi paa samme Bakkedrag som foregaaende [sb.1]; 50' i Diam. 8' h. Toppen er flad og mod Nord er et mindre Stykke af Randen bortgravet, forøvrigt er Høien velbevaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 4-5 x 20-25 m. Mod N er et mindre Stykke af Foden bortgravet. Beliggende i Hjørne af Have, bev. med Krat og mindre Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 5x25x25 m, rundet bortset fra nordsiden, der er ret stejl, da jorden er afgravet i ældre tid. Mod V er der i kanten af højen opsat et trætårn (til jagt antagelig), hvor stolperne er gravet ned i højfod. Højen ligger ret højt i terrænet og der er et vidt udsyn også til andre høje. Da den delvis ligger i have, ingen adgang. Grusgrav ca 200 m mod Ø, ca 220 m fra offentlig vej. Traf ikke ejer hjemme, skrev træbygningen var ulovlig, men bad ikke om at få den fjernet, da den ikke skæmmer højen. . Traf senere ejeren - tage stilling til tårnet på kontoret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)