Leire
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-19

Fredningsnr.
322640

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj i Ø-V, 1,50 x 15 x 30 m. (Nærmere beskrivelse umu- lig på grund af tæt krat.)
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høi tæt Syd for foregaaende [sb.18]; bevoxet med lavt Krat; 30' i Diam. 4' høi. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Ø-V, ca. 1 1/2 x 15 x 30 m. (Nærmere Beskrivelse umulig paa Gr. af tæt Krat).

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, mål ca 30x15x1,5 m. Højen er tilgroet med krat, nærmere beskrivelse umulig. Orientering Ø-V, omtrent 4 m fra østenden ses 2 større sten=randsten? Ingen synlig fredningssten. Højen ligger højt i landskabet på en mindre morænebakke ved kant af skråning ned mod Lejreådal og moseområde mod V. Omtrent 50 m fra markvej ca 1 km fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1986 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1950
Roskilde Museum

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1950
Roskilde Museum
Der fandtes ingen spor efter højopbygning e.l. Der er ant. tale om naturlig grushøjning.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)