Leire
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-20

Fredningsnr.
322639

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, kmhr. lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg Anseelig, rund høj, 2,5 x 20 m. I toppen flad fordybning, ellers velbevaret. Bevokset med bøge- og egekrat.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig rund Høi paa Skraaningen af det i det foregaaende [sb. 19] omtalte Bakkedrag; i Toppen en flad Fordybning; forøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høj, 2 1/2 x 20 m. I Toppen flad Fordybning; ellers velbevaret. Bev. med Bøge og Egekrat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 23x23x3 m. Der er en ret flad fordybning i toppen, ellers jævnt rundet. Højen er stor og ligger på en mindre bakketop op kanten af højereliggende moræne ned mod Lejre ådal - vidt udsyn også til andre mindesmærker, S for højen også mindre højning. Omtrent 10 m S for markvej og ca 1 km fra offentlig vej. Der er ført højspændingsledninger ca 50 m N for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj med høj placering i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1986 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1950
Roskilde Museum

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1950
Roskilde Museum
Der fandtes ingen spor efter højopbygning e.l. Der er ant. tale om naturlig grushøjning.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)