Harald Hildetands Høi
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-25

Fredningsnr.
322641

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
"Harald Hildetands Høj". Rest af langdysse 2 x 12 x 20 m i NØ-SV. Kun enkelte randsten tilbage. I nyere tid har man forsøgt at restaurere højen ved at omsætte den med en del kløvede sten. Græsklædt, med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den saakaldte Harals Hildetands Høi er Resterne af en tildels forstyrret Langdysse. Den tilbage staaende Del er c. 50' l. 35' br. med Retning NØ-SV, c. 4' h. Om Foden har der været en Stenkreds, af hvilke kun enkelte store Blokke staa paa deres oprindelige Plads, de øvrige ere benyttede til Bygningsbrug. I nyere Tid har man søgt at restaurere Høien ved at omsætte den med en Del større kløvede Sten. Paa Midten har der været et firkantet Gravkammer som er ganske forsvundet. (Se Tegning af Høien i sin oprindelige Skikkelse i Museets Arkiv). [[Fol. Pl. 68. Græsklædt med Krat i Ager ]]. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Harakd Hildetands Høj". Rest af Langdysse, 2 x 12 x 20 m, i NØ-SV. Kun enkelte Randsten tilbage. I nyere Tid har man forsøgt at restaurere Højen ved at omsætte den med en Del kløvede Sten. Græsklædt, med Krat i Ager.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udaterede fotos.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Harald Hildetands Høj. Rest af langdysse, mål ca 20x12x2 m, retning NV-SØ (ikke NØ-SV). Tæt bevoksning af krat, hist og her skimtes randsten, nogle kløvede (nyere) ingen synlig fredningsten. Højen ligger på skråning parallelt med Lejre å neden for højdedrag. Der er anbragt et gammelt markredskab ved højfod, næsten tilgroet. Placeret omtrent 40 m fra offentlig vej, hvor der er en parkeringsplads. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende blandt mange oldtidsminder parallelt med Lejre ådal, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)