Mysselhøi
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-27

Fredningsnr.
322642

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, kmhr. lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg Afmærkn.: MS, nyopstillet i 1932 af Neergaard. "Mysselhøj" 3,33 x 20 m. Flad i toppen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret rund Høi, "Mysselhøi" paa en jævnt skraanende Markflade. Høien er flad i Toppen, men fuldstændig bevaret; 50' i Diam. c. 10' h. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Mysselhøj", 3 1/3 x 20 m. Flad i Toppen. Græskl. i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mysselhøj. Højen har jævnt rundede sider og en forholdsvis flad top. Tæt vegetation, ingen synlig fredningssten. Højen ligger omtrent 100 m fra markvej og 700 m fra offentlig vej. Højen er velbevaret og ligger ret højt på en skråning ned mod Lejre ådal, vidt udsyn. Der er pløjet ret tæt på højen, og anbragt enkelte sten, højen afsvedet antagelig ved markafbrænding. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)