Ledreborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-39

Fredningsnr.
322647

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr.Lehnsgreve C.E.M. Holstein-Ledre- borg). MS (boye) Rund høj (mark nr. 7) ca. 5 x 30 m. I toppen gravet mindre fordybning, nu tilgroet. Bevokset med bøgetræer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi i Herthadalsmarken paa en Banke; Høien, der er 80' i Diam. 15' h. er bevoxet med store Træer; i Toppen er der gravet en mindre Fordybning fra NV-SØ. Omkring Foden er Jorden opkastet til en lav Vold. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj (Mark Nr. 7). Ca. 5 x 30 m. I Toppen gravet mindre Fordybning, nu tilgroet. Bev. med Bøgetræer. I Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 5x30x30 m. 1-2 m over foden en brink eller ældre sti rundt om højen. Ret flad top med svag aflang tilgroet fordybning, noget tildækket med græstørv, retning NV-SØ. Langs højfod flere natursten ret spredt, enkelte heraf randsten? -ikke truet af pløjning. Rester af fældet træ på højen. Ligger højt i landskabet på morænebakke med vidt udsyn også til andre høje. Omtrent 80 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering med vidt udsyn, også til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)