Herthadalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-37

Fredningsnr.
322643

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, kmhr. lensgreve C.E.M Holstein-Ledreborg. Afmærkn.: MS, Boye. Rund høj i Herthadalen. 3 x 20 m. Vestfoden noget beskadiget af gangsti. (Toppen synes at have været udgravet og senere atter udfyldt). Bevokset med bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Herthadalen sydlige Del, tæt ved Skjellet til Hethadalsmarken ligger en rund Høi, 50' i Diam. 12' h. Omkring Siden er der anlagt en Gang, forøvrigt er Høien velbevaret. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj i Herthadalen. 3 x 20 m. Vestfoden noget beskadiget af Gangsti. (Toppen synes at have været udgravet og senere atter udfyldt.) Bev. med Bøge.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen måler ca 3x20x20 m. I vestsiden er der nedslidt dybe gangstier, næsten tilgroet. Ret flad top, hvor der på midten er en tilgroet lavning, græstørvslægning anes i område ca 1,5x15 m. Højen ligger ret højt på skråning ned mod Herthadalen i skovbryn med udsyn til andre høje. En skovsti forløber ca 25 m Ø for højen, parkering ca 500 m mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Ret høj placering med udsyn til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)