Ledreborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-38

Fredningsnr.
322644

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 4/8 1884 (kmhr. Lehnsgreve C.E.M. Holstein-Ledre- borg) MS (Boye) Anselig rund høj (Mark nr. 3) ca. 4,5 x 25-30 m. Vestfoden viser gamle, tilgroede afskrabninger. Bevokset med store træer
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund, velbevaret Høi bevoxet med store Træer, beliggende Herthadalsmarken. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høj (Mark Nr.3), ca. 4 1/2 x 25-30 m. Vestfoden viser gamle, tilgr. Afskrabninger. Bev. med store Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4,5x30x25 m, rundet. Spor af mindre nedgravning i toppen, nu tilgroet. Vestsiden ret stejl, tilgroet, ellers jævnt rundet form. Der er lagt enkelte marksten op ad højfod, ligeledes er der nedfaldne grene fra højens træer. Højen ligger ca 250 m fra offentlig vej, ret højt på en mindre morænebakke med udsyn til andre høje, tidligere sumpede områder N for højen. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering, stor høj, med vidt udsyn pgså til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)