Ledreborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-40

Fredningsnr.
322648

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr.Lehnsgreve C.E.M. Holstein-Ledre- borg) MS (Boye) Rund høj (Mark nr.7) 2,5-3 x 20 m. Noget uregelmæssig omrids. Bevokset med træer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en høi Bakke i den saakaldte Iskjældermark ligger en lav, rund Høi, 42' i Diam. 8' h., bevoxet med Træer. Ligesom ved den foregaaende [sb.39] er der ligeledes om Foden af denne opkastet en lav Vold. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj (Mark Nr.7). 2 1/2-3 x 20 m. Noget uregelm. Omrids. Bev. med Træer. I Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x22x20 m, rundet form, pløjet tæt på højfod mod N, længderetning NV-SØ. Der er fældet et ældre træ mod Ø, hvor der ligger stamme- og grenrester. Ligger ca 10 m S for grusvej (privat) omtrent 200 m fra offentlig vej - ret høj placering på kant af morænebakke på skråning ned mod nu dyrket lavning mod Ø samt mose mod N, udsyn til andre høje. Gav besked på godskontoret om at pløje lidt længere fra højen. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger på kant af morænebakke med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)