Ledreborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-41

Fredningsnr.
322652

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, kmhr lensgreve C.E.M Holstein-Ledreborg. Afmærkn.: MS, Boye Velbevaret, rund høj. Hulegaards skov, 4 x 22 m, flad oven- til. Bevokset med bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret i Toppen flad Høi, 50' i Diam., 11' h., beliggende i Røgerup Krat. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, rund Høj i Hulegaards Skov, 4 x 22 m, flad oventil. Bev. med Bøge.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 4x22x22 m, rundet og kuplet, dog svagt affladet top, velbevaret. Højen ligger på en mindre morænebakke med ret stejle skråninger ned til lavninger i bakket landskab. Placeret ca 40 m fra skovvej, ca 1 km til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj på morænebakke med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)