Ledreborg Hgd.
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-46

Fredningsnr.
322646

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 25 m. Toppen affladet med svag sænkning; her anbragt natursten. Siderne viser gamle, tilgroede af- gravninger. Bevokset med store bøge og krat.
Undersøgelsehistorie  (4)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 1/2 x 25 m. Toppen affladet med svag Sænkning; her anbragt Natursten. Siderne viser gamle, tilgroede Afskrabninger. Bev. med store Bøge og Krat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj mål ca 2,5x25x25 m. Højen har en affladet svagt fordybet top og mindre afgravninger af siderne, af ældre dato. Foroven omtrent i midten er der anbragt en natursten. Højen ligger ret højt i terræn, træer hindrer videre udsyn, dog flere høje i nærheden. En skovsti fører tæt forbi højen og der er parkeringsmuligheder ca 50 m mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger nær andre høje i skov og på dyrket mark. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)