Allerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-61

Fredningsnr.
322655

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Aflang høj, 2 x 9 m (Ø-V) x 13 m (N-S), med uregelmæssig over- flade af hvilken der mod øst er bortgravet en mindre del. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høi med uregelmæssig Overflade, af hvilken der mod Ø er bortgravet en mindre Del; c. 7' h. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj, 2 x 9(ØV)-13(NS) m, med urgelm. Overflade af hvilken der mod Ø er bortgravet en mindre Del. Græsklædt i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj, mål ca 2x9x13 m, med N-S'lig længderetning. Højen ligger i skel mellem 2 haver, Hvilhøjvej nr 4 og 6. Der er bygget et skur ved højfoden mod V, ikke påtalt, da højen alligevel er indeklemt af parcelhusbyggeri. Højen ligger på en morænebakkelige ved skråning ned mod Lavringe ådal. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)