Bispegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-52

Fredningsnr.
332615

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3326-13 - 21 Dekl. tingl. 4/8 1884. (Kmh.Lehnsgreve C.E.M. Holstein- Ledreborg) MS: (2 af Boye og 5 af Lieutn. Lassen) Høj med ubestemt omrids ca. 2 x 15 m. Mod Ø mindre, gravet, flad fordybning. Bevokset med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi med ubestemt Omkreds 5' h., mod V er der gravet en mindre Fordybning. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med ubestemt Omrids. Ca. 2 x 15 m. Mod Ø. mindre, gravet, flad Fordybning. Bev. med store Bøge.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2x15x15 m, rundet og hvælvet med en lav fordybning mod Ø. Den er bevokset med løvkrat og mindre træer, tæt vegetation - intet foto. Nær skovvej, beliggenhed som 3326.14. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)