Bispegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-53

Fredningsnr.
332616

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3326-13 - 21 Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr.Lehnsgreve C.E.M. Holstein-Ledre- borg, pr. Lejre. MS: (2 af Boye og 5 af Lieutn. Lassen) Høj, ca. 1,75 x 10 m. I overfladen ses enkelte store randsten. På højen et enkelt stort fyrretræ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 45' i Diam, 4' h., fuldstændig bevaret; i Overfladen ses enkelte Randsten. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 3/4 x 10 m. I Overfl. ses enkelte store Randsten. Paa Højen et enkelt, stort Fyrretræ.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1,8x10x10 m, rundet og hvælvet. Der er en sti i vegetationen op ad højsiden fra N. Der anes 11 randsten noget uregelmæssigt placeret. Højen er tæt bevokset med især mindre løvtræer, hindrer fotografering. Beliggenhed som 3326.14. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)