Bispegrd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-54

Fredningsnr.
332617

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3326-13 - 21 Dekl. tingl. 4/8 1884 (Kmhr.Lehnsgreve C.E.M. Holstein-Ledre- borg) 7 MS (2 af Boye og 5 af Lieutn. Lassen) Flad, mindre høj, ca. 1 x 8 m. Kun enkelte sten tilbage af fod- kreds. Bevokset med store birke. NMI: Flad rund høj,.............
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, rund Høi; om Foden har der været en Kreds af Sten, af hvilken kun enkelte ere tilbage. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, rund Høj, ca. 1 x 8 m. Kun enkelte Sten tilbage af Fodkreds. Bev. med store Birke.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1,2x10x10 m (lidt større end tidligere beskrevet). Rundet og hvælvet. Der anes 12 randsten, flere antagelig væltet ned. Beliggenhed og forhold som 3326.14. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)