Allerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-59

Fredningsnr.
322654

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 4/8 1884. (Kmhr. Lehnsgreve C.F.M. Holstein- Ledreborg) MS (Boye) Rund høj, ca. 3 x 20 m. Mod Ø. er en ringe del af foden bortgravet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa en Forhøining, 55' i Diam. 8' h; flad i Toppen, mod Ø er en ubetydelig Del af Randen bortgravet, forøvrig fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca. 3 x 20 m. Mod Ø er en ringe Del af Foden bortgravet. Græskl. i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3x20 20 m. Højen indhegnet, beskrevet på afstand. Jævnt rundet, forholdsvis flad top, ingen synlig fredningssten. Højen ligger omtrent 50 m fra offentlig vej på kanten af en morænebakke ned mod ådalen, nu noget indeklemt af bebyggelse, udsyn mod N og NØ. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)