Allerslev
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-63

Fredningsnr.
322656

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tildels ødelagt langdysse 2 x 10 x 13 m. I overfladen ses ad- skillige sten . Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Til Dels ødelagt Langdysse paa flad Mark. Høien, der er 37' l. 24' br. 5' h, har om Foden en Kreds af 18 Sten, men en Del ere borttagne, mod Ø; næsten alle Sten have en Flade, der vender udad. Paa Midten ligger en større Sten i Jordoverfladen, der synes at have været Sidesten i det ødelagte Gravkammer. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1929 Genstand givet til museum
Journal nr.: 438/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pålstav fundet indenfor randsten.

1929 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 438/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels ødelagt Langdysse, 2 x 10 x 13 m. I Overfladen ses adskillige Sten. Græskl. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, der dækker et areal på ca 2x22x15, noget uregelmæssig form. Der ligger en del sten på højen, heraf randsten, der markerer længderetning NØ-SV. Mod NØ 3, SØ 6, SV 4, NV 4, flere udenfor, mål ca 13x8 m. Muligvis en dæksten synlig i højens østside, lidt N for midten. Der har været afbrændt et mindre bål i højens kant mod V. Højen ligger idag i et grænt område omgivet af parcelhuskvarter, omtrent 60 m fra offfentlig vej (med hegn foran). Bålet ikke påtalt. Placeret på større jævn skråning ned mod Langevad ådal. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)