Allerslev
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-64

Fredningsnr.
322657

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rund, toppet høj, 4,50 x 20 m. En nedskridning i vest. Iøvrigt velbevaret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, toppet Høi paa flad Mark tæt NV for Landeveien; 53' i Diam. 14' h. Fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, toppet Høj, 4 1/2 x 20 m. En Nedskridning i Vest. Iøvrigt velbevaret. Græskl. i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4,5x20x20 m, rund og hvælvet. I toppen er en kantet mindre ældre nedgravning. Højen ligger ca 6 m fra landevej, ret højt i et forholdsvis jævnt morænelandskab på skråning ned mod ådal. Bebyggelse ca 50 m mod S. Op ad højsiden en sti i vegetationen mod S, mod S en større sten synlig ved højfod=mark-/randsten? ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, der ligger ret højt i landskabet med udsyn til andre mindesmærker. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)