Hellesten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-65

Fredningsnr.
33268

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, khmr. lensgreve C.E.M. Holstein-Ledreborg Afmærkn.: MS, Boye. "Hellesten", gravkammer på jordhøj. Højen ca. 2 x 10 m. Græsklædt i ager. Kammer af 3 bæresten og stor overligger. Indgang mod SØ med 2 indgangssten af hvilke den ene er væl- tet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Stendysse, paa en høitliggende Markflade. Paa Toppen af en Høi, 42' i Diam. 6' h, ligger et udgravet Gravkammer 4 1/2' l. 4' br. dannet af 3 anselige Sidesten, c. 3' h; den nordligste hælder noget indad i Kammeret; foran Indgangen, der vender i SSØ staa 2 mindre Sten. Kammeret er dækket med en 8' l. 6 3/4' br. Dæksten, der i den østlige Side er sunken noget ned i Gravkammeret. (Pl.46). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal restaurering
Journal nr.: 372/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hellesten", Gravkammer paa Jordhøj. Højen ca. 2x 10 m. Græskl. i Ager. Kammer af 3 Bæresten og stor Overligger. Indgang mod SØ. med 2 Indgangssten af hvilke den ene er væltet.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellesten. Dysse, mål ca 2x10x10 m. Kammer omtrent på midten med 3 bæresten, 1 dæksten og 1 sten ved indgangen (synlig) - tæt bevoksning vanskeliggør nærmere iagttagelse. Dæksten rager ca 1 m op over terræn. Mod V en ældre grus-/mergelgrav. Placeret ca 30 m fra markvej, ca 250 m fra offentlig vej. Ret højt placeret i landskabet, med vidt udsyn. Den er indhegnet. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)