Allerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-70

Fredningsnr.
332611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav høj, ca. 1 x 8 m, syd for 3326-10, på "Vættensbjerg". Med adskillelige (ca.17) store og middelstore sten omkran- ses foden; næppe alle på oprindelig plads.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Bakke ligger 2 lave uanselige Høie [sb.70A-70B], hvis Omkreds ikke nøiagtig kan bestemmes. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj, ca. 1 x 8 m, syd for foregaaende [sb.70A], paa "Vættensbjerg". Med adskillige (ca.17) store og middelstore Sten omkr. Foden; næppe alle paa oprindelig Plads. [Ikke afsat på kort].

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1x8x8 m, rundet og hvælvet, umiddelbart S for 3326.11 (sb 70A). Ved højfod rest af stenkreds (dobbelt?) med ialt 28 større og mindre, synlige sten, ved skråning mod V neden for højen flere større sten og mod S. Beliggende som nordlige høj (3326.11). Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)