Tokerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-82

Fredningsnr.
332623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/2 1933, Parcellist Hans Pedersen. Afmærkn.: MS, 1933, Raklev. Høj med dyssekammer. Højen 1,20 x 8,50 x 10 m (NV-SØ). 2 m fra sydenden rester af kamret, sat af 1 bæresten mod Ø og 2 dæksten, den sydlige på plads, den nordlige sprængt i 3 stykker, hvoraf de 2 stykker omtrent på oprindelig plads, den tredie ved højfod mod NV. 8 randsten mod V, 3 på plads. På højen vokser en hyld.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lav Bakke findes Rester af en Langdysse. Randstenene ere borttagne og en Del af Høien nedpløiet. Paa Midten ligger et Gravkammer, af hvilket 2 Sidesten i hver Side rage op over Jordoverfladen. Gravkammeret er dækket af 2 Overliggere; den østligste er 10' l. 6 1/2' br, den vestligste er sprængt i 3 Stykker. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1933 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal restaurering
Journal nr.: 282/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1933. Fol.Pl.65.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Dyssekammer. Højen 1,20 x 8,50 x 10 (NV-SØ) m. 2 m. fra S.-Enden Rester af Kamret, sat af 1 Bæresten mod Ø og 2 Dæksten, den sydl. paa Plads, den nordl. sprængt i 3 Stykker, hvoraf de 2 Stykker omtr. paa opr. Plads, den tredje ved Højfod mod NV. 8 Randsten mod V. 3 paa Plads. Paa Højen vokser en Hyld.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Aflang høj med dyssekammer, mål ca 1,2x12x9 m, i NV-SØ'lig retning. Højen er tæt bevokset med krat hvorigennem overliggeren ses (højde ca 0,5 m over terræn), ingen synlig fredningssten. Placeret ca 100 m N for offentlig grusvej på en lavere morænebakke i et ret fladt landskab, nær skovbryn. Der er anbragt lidt marksten op ad højsiden. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)