Tokkerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-72

Fredningsnr.
332622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Rest af langdysse i NØ-SV ca. 1,25 x 9 x 20 m. Ved randen og på overladen ses adskillige store sten. I ager bevokset med græs og buske.
Undersøgelsehistorie

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse i NØ-SV, ca. 1 1/4 x 9 x 20 m. Ved Randen og paa Overfladen ses adskillige store Sten. I Ager bev. med Græs og Buske.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 1,3x9x20 m i NØ-SV'lig retning. Der anes sten i kanten og på højen (omtrent ved midten), tæt vegetation hindrer nærmere beskrivelse, ingen synlig fredningssten. Dyssen ligger ca 180 m fra offentlig vej på en ret jævn skråning ned mod lavning mod SØ (Tokkeup ådal). Stenene rager ca 0,4 m op over terræn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum