Ledreborg Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-83

Fredningsnr.
322670

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 15 m, ret velbevaret, træbevokset. I Røgerup skovs vestside, få meter fra skovbrynet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,5 x 15 m, ret velbevaret, træbevokset i røgerup skov, vestside få meter indenfor skovbrynet. Jr.nr.935/52.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1,5x15x15 m, jævnt rundet og kuplet. Højen ligger lige i skovbrynet mod vest med en mindre skovsti og dige ved foden. Højen ligger på kanten af en mindre morænebakke med et vidt udsyn over småbakket moræne mod V. Der kan cykles på større skovveje ca 200 m mod Ø, ca 1,1 km til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj beliggenhed med vidt udsyn over åbent land, højen velbevaret. Bevoksning: 1982: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)