Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-1

Fredningsnr.
322634

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 4 x 25 m. Velbevaret, anseelig. Rævegrave i toppen. Bevokset med store ege samt bøg- og tjørnekrat. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre [sb.1-3] velbevarede, anselige Høie, beliggende paa en høitliggende Mark i en Række fra N-S. De ere alle bevoxede med tæt Krat. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca. 4 x 25 m. Velbev., anselig, Rævegrave i Toppen. Bev. med store Ege samt Bøg- og Tjørnekrat. I Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4x25x25 m, jævnt rundet. Der er en del rævegange (ældre) i top og sider, samt enkelte marksten ved højfod. Ligger på en morænekam, vidt udsyn, nær andre høje. Omtrent 700 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj beliggenhed, i højgruppe, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)