Lillebro

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020601-110

Fredningsnr.
322678

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Umatr. vejareal af Allerslev by og sogn ejer: Lejre kommune mat af Ledreborg Hovedgård ejer: Københavns kommune v/Københavns vandforsyning Umatr. vejareal: Den østlige del af Lillebro. Broen er opført af granitkvadre med et ca. 3,70 m bredt og ca. 4,70 m langt tøndehvælvet gennemløb. Facaderne har en bredde af ca. 6,50 m og når en højde af ca. 3,50 m over åens vandspejl. Fredningen omfatter også jernrækværket på hver side af vejbanen samt kampestenssætningerne, der stræk- ker sig i nord og syd fra brofacaderne langs åløbets sider, i nord i en længde af henholdsvis ca, 4,5 m og ca. 6 m, og i syd i en længde af henholdsvis ca. 5 og ca. 9,5 m. Derimod er den asfalterede vejbane ikke omfattet af fredningen. Broen hører til Ledreborg Alle og ligger i skellet til matr. nr. 4 af Ledreborg hovedgård, og umatr. vejareal af Aller- slev by og sogn. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggel- se af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Matr.nr. 4: Den vestlige del af Lillebro.
Undersøgelsehistorie

1969 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Broen er opført af granitkvadre med et ca. 3,70 m bredt og ca. 4,70 m langt tøndehvælvet gennemløb. Facaderne har en bredde af ca. 6,50 m og når en højde af ca. 3,50 m over åens vandspejl. Fredningen omfatter også jernrækværket på hver side af vejbanen samt kampestenssætningerne, der strækker sig i nord og syd fra brofacaderne langs åløbets sider, i nord i en længde af henholdsvis ca. 4,5 m og ca. 6 m, og i syd i en længde af henholdsvis ca. 5 og ca. 9,5 m. Derimod er den asfalterede vejbane ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres, ombygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted.

1969 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lillebro. Nærmere beskrivelse, se kartotekskort, mål ca 6,5x4,7x3,5 m. Der vokser lav vegetation i den stensætning, der er langs åens sider. Placeret i ådal, synlig fra Lejrevej, mulighed for parkering i rabat. ** Seværdighedsforklaring ** Velbeliggende og synlig i ådal.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum