Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-2

Fredningsnr.
322635

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3,5 x 20 m. Velbevaret, anseelig. Overfladen noget forstyrret af rævegrave. Bevokset med store egetræer og krat. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre [sb.1-3] velbevarede, anselige Høie, beliggende paa en høitliggende Mark i en Række fra N-S. De ere alle bevoxede med tæt Krat. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 1/2 x 20 m. Velbev., anselig. Overfl. noget forstyrret af Rævegrave. Bev. med store Egetræer og Krat. I A- ger.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3x20x20 m. Ret gennemgravet af rævegrave. Der er for nylig anlagt en kunstig rævegrav i højtoppen - endnu ikke tilgroet, desuden ligger der marksten ved højfod. Placeret højt i terrænet på en morænekam med vidt udsyn, indgår i højgruppe. Ligger omtrent 700 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering i terrænet med vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)