Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-3

Fredningsnr.
322636

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, ca. 5 x 30 m. Velbevaret, anseelig. Overfladen no- get forstyrret af rævegrave. Bevokset med gamle ege m.m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre [sb.1-3] velbevarede, anselige Høie, beliggende paa en høitliggende Mark i en Række fra N-S. De ere alle bevoxede med tæt Krat. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, ca. 5 x 30 m. Velbev., anselig. Overfl. noget forstyrret af Rævegrave. Bev. med gamle Ege m.m. I Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 5x35x35 m. Rundet høj, der er meget gennemgravet af rævegrave i top og sider. Der ligger enkelte marksten ved højfod. Placeret ret højt i terrænet på bakkekam med vidt udsyn, indgår i højgruppe. Omtrent 700 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj placering i terræn, vidt udsyn, indgår i højgruppe. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)