Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-11

Fredningsnr.
322632

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3226-33, 32. Runddysse med rester af kammer, højen ca. 1,5 x 10 m. På midten 2 sten af kammer, 2,33 og 0,75 m lange. På højens side ligger en større sten. Bevokset med krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Runddysse. Paa Midten af en Høi, der er 35' i diam. 4' h, staa to store Sten, af hvilke den længste er 7' og aa tværs af dem en lavere, 2 1/2' l. Sten, der have været Sidesten i et ganske ødelagt Gravkammer. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med Rester af Kammer. Højen ca. 1 1/2 x 10 m. Paa Midten 2 Sten af Kammer, 2 1/3 og 3/4 m lange. Paa Højens Side ligger en større Sten. Bev. med Krat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, der måler 1,5x10x10 m. Der ligger 3 sten på højen. 2 omtrent på midten, den ene er aflang og måler ca 2,3 m med N-S'lig retning og en anden N herfor måler ca 0,8 m, begge rager ca 40 cm over højen - antagelig rest af kammeret. På nordsiden ligger en større sten, randsten? Ligger ca 5 m fra offentlig vej og 40 m fra grusgrav - beplantede sider. Ligger på forholdsvis jævn moræneflade neden for småbakket område, vidt udsyn. ** Seværdighedsforklaring ** Placeret i område med mange fortidsminder, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)