Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-24

Fredningsnr.
322628

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rund høj, ca. 3 x 25 m. I sydsiden flad indgravning. Iøv- rigt velbevaret. Bevokset med store nåletræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 50' i diam, 8' h; fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca. 3 x 25 m. I Sydsiden flad Indgravning. Iøvrigt velbev. Bev. med store Naaletræer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 3x25x25 m, jævnt rundet og kuplet med en mindre flad indgravning mod S. Højen er noget tilgroet med mindre løvtræer, vilde roser og bærbuske foruden højt græs. Den ligger ca 120 m Ø for skovvej, godt 400 m fra offentlig vej, ret højt på en moræneflade. Nær skovbryn med udsigt over marker. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)