Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-26

Fredningsnr.
322626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Mod NØ er overfladen uregelmæssig og for- gravet. Ø-fod noget beskadiget af vej. Bevokset med unge bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høie [sb.25-26], den ene 35' Diam, 6' h; den anden 45' D. 8' h; fuldstændig bevarede. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 20 m. Mod NØ er Overfl. uregelm. og forgravet. Ø.-Fod noget beskadiget af Vej. Bev. med unge Bøge.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2,5x20x20 m, jævnt rundet og hvælvet, undtagen nogle ældre afgravninger mod NØ af højside, og nedslidt højfod mod Ø, hvor der er en skovvej. Højen ligger ud til en skovvej på ret højtliggende moræne ved skråning ned mod V (Helligrende) og mindre vandhul mod SØ, ligger ca 5 m NØ for 3226.27. Omtrent 600 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, placeret højt i terræn, indgår i højrække. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)