Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-35

Fredningsnr.
322622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2,5 x 30 m. I siderne ses 14 store sten uregelmæs- sigt anbragt. Overfladen uregelmæssig og afskrabet af krea- turer. Bevokset med bøg, tjørn m.m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa flad, høitliggende Mark; c. 7' h. Omkredsen er ubestemmelig, da Høien er overgroet med Krat. I Randen ses 6 store Sten i en Kreds om Foden.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 1/2 x 30 m. I Siderne ses 14 store Sten uregelm. anbragt. Overfl. uregelm. og afskrabet af Kreaturer. Bev. med Bøg, Tjørn m.m. I Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ca 2,5x30x30 m., lidt uregelmæssig rundet høj, op ad højsiden ses 8 større sten i noget uregelmæssig aflang sætning NØ-SV'lig retning, mål ca 14x12 m, de rager ca op til 0,5 m over højside. Højen er bevokset med store træer, græs og småt buskads. Ligger på morænekam med lavninger mod Ø,S og V, nu tilplantet med graner ca 0,5 m høje (afstand 5 m til højfod). Der er en skovvej ca 200 m mod S ca 1,5 km til offentlig vej. Uvist om beplantning tilladt?

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)