Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-36

Fredningsnr.
322620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5-3 x 20 m. Velbevaret. Bevokset med store bøge m.m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa en høitliggende Markflade; 55' i Diam, 7' h; fuldstændig bevaret og bevoxet med Træer. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 1/2-3 x 20 m. Velbev. Bev. med store Bøge m.m. i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ca 2,5x20x20 m., jævnt rundet og hvælvet. Enkelte bøge stormfældet, og der ligger træ og kvas derfra på højen. Der ligger desuden nogle marksten (enkelte ret store) antagelig lagt gennem længere tid. Ligger ca 50 m fra skovvej, ca 800 m fra offentlig vej. Placeret på højtliggende moræne med skråning med mod eng. Vidt udsyn, nær andre høje, ca 20 m NØ for 3226.21. Mod V mindre plantage i 50 m'afstand. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, placeret højt i landskabet med vidt udsyn, nær andre høje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)