Lindholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-37

Fredningsnr.
322621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 4 x 25 m. Velbevaret. I overfladen enkelte større sten. Bevokset med store ege og bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
75' S for Foregaaende [sb.36] ligger en anselig, velbevaret Gravhøi, ligeledes bevoxet med Træer. I Omkredsen ses enkelte større Sten. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 4 x 25 m. Velbevaret. I Overfl. enkelte større Sten. Bev. med store Ege og Bøge.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 4x25x25 m., jævnt rundet og hvælvet. Enkelte træer stormfældet, rester deraf på højen. Der ligger også nogle større som mindre marksten ved højfod. Mod Ø anes 2 sten i højfod. Placering og seværdighed som 3226.20. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, højt placeret i landskabet med vidt udsyn, nær andre høje. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)