Nørre Hvalsø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-5

Fredningsnr.
332513

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1932, Naturfredningsnævnet. Afmærkn.: MS 1933, Raklev. Dobbelt jættestue i højrest. Nordligst et kammer af 8 bære- sten og 1 dæksten, der ikke ligger på plads, dannende et kammer 2,5 x 2 m; gang af 6 par bæresten. Sydligst 3 bære- sten af et kammer og gang af 5 par bæresten og 1 dæksten. Restaureret 1932.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø. for foregaaende [sb.4] en Runddysse paa flad Mark. Midt paa den lave Høi, 2-3' h, ligger et tildels ødelagt Gravkammer. Mod N og V ses i Overfladen i en buet Linie 3 af Sidestenene i Gravkammeret. Over dem ligger en anselig Dæksten, 11 1/2' l, 7 1/2' br og 5' tyk, der er sunket ned i Gravrummet; den vestlige Del af dette er ødelagt; Sidestenene og en Overligger af større Størrelse som den ovenfor nævnte ere kløvede og benyttede til Veimateriale og hele det forhenværende Gravrum dækket af en Dynge Sten, der naar op til Midten af Overliggeren. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 17/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Jættestue i Højrest. Nordligst et Kammer af 8 Bæresten og 1 Dæksten, der ikke ligger paa Plads, dannende et Kammer, 2 1/2 x 2 m; Gang af 6 Par Bæresten. Sydligst 3 Bæresten af et Kammer og Gang af 5 Par Bæresten og 1 Dæksten. Restaureret 1932.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuerest. Langhøj, mål nu ca 0,8x13x10 m i N-S'lig retning. Mod N anes 10 bære(?)sten (heraf 2 små) med 1 stor dæksten, der rager ca 1,7 m op over topladen, S herfor anes i topfladen flere sten. Ved højsiderne mod SV en gang med 7 sten mod Ø og 4 mod V (parvis) samt 1 løs ovenpå (længderetning NV-SØ). NØ-siden af højen tilgroet af træer og vilde roser, i park ud til ager i kanten af parcelhuskvarter - i et ret fladt terræn på skråning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)