Kvandrup Skovfogedbolig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-17

Fredningsnr.
33263

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3326-3, 4. Høj, 2 x 13 m. Flad med gang over siden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 40' i Diam, 6' h, flad paa Toppen og med en Gang om Siden; bevoxet med Træer. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 13 m, flad, med Gang over Siden.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2x13x13 m., rundet og hvælvet med en større fordybning i midten, ca dybde til 0,5 m tilgroet. Højen ligger ca 10 m N for grusvej, ca 1,2 km fra offentlig vej, i en godt indhegnet brink mellem marker og skrænt mod ådal. Placeret i ret fladt morænelandskab på kanten af skråning ned mod dal, tæt vegetation hindrer udsyn. Afsat som jættestue på 4cm kort. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)