Kirke-Hvalsø
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-13

Fredningsnr.
33261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/12 1923, gdr. Peder Chr. Olsen, Kirke Hvalsø pr. Hvalsø St. Diplom Afmærkn.: MS 1924 ved J. Raklev. Dyssekammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Gravkammer paa en lav Forhøjning i den flade Mark ved Foden af en Banke,. Det aflang firkantede Gravrum [[med Længderetning nær N-S]], der er 4 F.L. 2 F.Br omsluttes af 2 Sidesten og 2 Endesten, der alle ere kløvede, de førstnævnte saavel paa den udvendige som paa den indvendige Side. Den sydlige Endesten ere lavere end de øvrige, saaledes at der mellem dennes Overkant og Dækstenen er et Mellemrum af 1'. Overliggeren, der hviler paa de 3 Bæresten, har saavel paa Over- som paa Undersiden en kløvet Flade. Gravkammeret er udgravet, men fyldt med Jord og Sten. Bevoksning: 1982: Græs

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Usigneret prospekt.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten. [j.nr.573/23].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
dyssekammer på svag udyrket højning, der måler ca 0,1x2x3 m i NV-SØ'lig retning. I midten et aflangt kammer med samme retning med 3 bæresten og 1 tærskelsten (mod SØ) og 1 dæksten, højde over højen ca 1,9 m. I kammeret en del marksten og ligeledes ved siderne. Tog ind på nærliggende gård for at påtale det, ingen hjemme og vilde hunde hindrede skriftlig besked. Grusgravning ca 50 m mod V. Den er placeret på skråning i et ret jævnt terræn. Genberejsning 1983: Da jeg besøgte dyssen 1982 (Roskilde amt) var der en del sten ved og i dyssen. I år var næsten alle sten fjernede, og ejer fortalte ,at han hvert efterår fjernede de løse marksten, der blev lagt ved dyssen i årets løb - så ud til at være tilfældet. Snakkede med ham om fredningsbestemmelser. . Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)