Sonnerupgård voldsted

Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-28

Fredningsnr.
322558

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sonnerupgård voldsted. Voldstedet består af en nærmest rund borgbanke ca. 40 m bred, hvis topflade hæver sig 2-3 m over vandspejlet i den omgi- vende ca. 50 m brede vandfyldte voldgrav. Banken er bevokset med træer og buske og dens sider mod vandet stensatte. Vold- stedet ligger nordøst for Sonnerupgårds hovedbygninger. Fredningen omfatter borgbanken og den omgivende voldgrav, og grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1969 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en nærmest rund borgbanke ca. 40 m bred, hvis topflade hæver sig ca. 2-3 m over vandspejlet i den omgivende ca. 50 m brede vandfyldte voldgrav. Banken er bevokset med træer og buske og dens sider mod vandet stensatte. Voldstedet ligger nordøst for Sonnerupgårds hovedbygninger. Fredningen omfatter borgbanken og den omgivende voldgrav, og grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sonnerupgård voldsted. Beskrivelse, se kartotekskort - ingen adgang til borgbanken, beskrevet på afstand. Borgbanken er tæt bevokset med træer og buske, ligeledes voldgravens ydre skråning til omgivende terræn, ingen synlig fredningssten. En tilgroet skovvej fører forbi voldstedet i Ø, ca 200 m til offentlig vej. Placeret lavt i terrænet. Mål: 3x100x100 m. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger

Olsen,R.A.
Historisk årbog fra Roskilde amt
1986

Andersen,M. & Fraes Rasmussen,U.
Middelalderguide. Roskilde Amt. Ni ture
1999

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001


Billeder

7557