Leerbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-19

Fredningsnr.
332514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/8 1884, hofjægerm. lensgreve C.E.M. Holstein, Ledreborg. Afmærkn.: MS 1896 ved kapt. Madsen. Langdysse, 10 x 20 m; kammer af 4 bæresten, 1 dæksten; nord- ligere rester af kammer, 3 bæresten og 1 dæksten. Randsten: vest 10 (2 væltede), øst 12 (9 væltede),vest 10 (2 væltede), ved enderne 4.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa et Bakkedrag; Retning NNØ-SSV. Langs den vestlige Rand findes 10 Sten i en Række; 8 staa paa deres Plads, de 2 sydligste ere omstyrtede. Mod Ø findes 12 Randsten, af hvilke kun 3 staa i deres oprindelige Stilling med den flade Side vendende udad, de øvrige ere væltede. Ved en Række af 5 store Sten der gaar tværs over Høien er denne delt i to Dele. Paa den sydligste ligger et firkantet Gravkammer, dannet af 4 kløvede Bæresten, der rage 1-2' op over Jordoverfladen, og dækket med en stor firkantet Overligger, der er flad paa den nedad vendende Side. Den nordlige Del af Høien er mod V og N omgiven af en Række mindre Sten, der gaa parallelt med de ydre Randsten. Paa Midten findes Rester af et firkantet Gravkammer, af hvilket den vestlige Sidesten, en mindre Sten i den østlige Side og Endestenene ere bevarede; Overliggeren er kløvet og ligger paa Høien. (Pl.57). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 20 x 10 m; Kammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten; nordligere Rester af Kammer, 3 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: V 10 (2 væltede), Ø 12 (9 væltede), ved Enderne 4. [[1956: [matr.nr.] 1i iflg. fr.nævnet (27/57)]].

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 0,5x10x20 m, i NØ-SV'lig retning. Mod NØ et aflangt kammer med 4 bæresten og en nedvæltet dæksten (med sprængningsspor) mod SØ, NØ-SV'lig længderetning. Kammer tilsvarende form med dæksten in situ mod SV. Randsten NV 10, NØ 4, SØ 12 og SV 4 (flere væltede). Stenene rager ca 0,7 m op over terræn max. Der ligger nogle sten, grene på højen, hvor der også er anbragt en fodertønde til vildt. Tæt buskads dækker dyssen, ikke påtalt affald. Den ligger ca 70 m fra landevej, på skråning ned mod lavning mod Ø, nær skov. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)