Leerbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-20

Fredningsnr.
332515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/5 1933, boelsmand Niels Kristian Kristiansen, Lerbjerg pr. Hvalsø. Afmærkn.: 1933, ved Raklev. Høj, 1,60 x 7 m, med dyssekammer af 4 bæresten. Lidt tjørn.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse paa flad Mark, Ø for foregaaende [sb.19], Høien er bortgravet saaledes at, Gravkammeret staar frit. Dette er dannet af 5 Sten -c.5'h- der omslutter et Rum, 3' 6" l. 2'9" br; den sydæstligste Bæresten er kun c. 3 1/2' h, hvorved der altsaa er bleven dannet en Indgang til Gravkammeret. Overliggeren er borttaget. Alle Mellemrum mellem Sidestenene er omhyggelig udfyldte med mindre Fliser. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1933 Museal restaurering
Journal nr.: 89/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,60 x 7 m, med Dyssekammer af 4 Bæresten. Lidt Tjørn.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, mål ca 7x7x1,6 m. tæt bevokset med tjørn, der skimtes et dyssekammer (bæresten) ca 0,5 m over terræn gennem vegetationen, der hindrer nærmere beskrivelse. Der ligger en mindre dynge marksten i kanten af højen, ikke påtalt. Ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 3 m fra markvej og 50 m fra offentlig vej, ret højt i terrænet nær en lavning mod S-SØ. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)