Sø.Af Skjoldhøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-10

Fredningsnr.
312533

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 13 x 18 m; 3 m høj; sydsiden stærkt afgravet; den syd- østligste af "Skjoldhøje".
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, rund Høi paa samme Bakke som foregaaende [sb.9]; Diam. 65', Høiden 10'; Randen er bortgravet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 x 18 m, 3 m høj; Sydsiden stærkt afgravet; den sydøstlige af "Skjoldhøje".

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, SØ'lige Skjoldhøje. Aflang høj, mål ca 3x18x13 m, i Ø-V'lig retning, S siden ret afgravet, højoverfladen ujævn, særligt på toppen. Der er anbragt et jagtskur ved højfod mod SØ og løse plader ligger på højsiden, ligeledes en mødding mod N - aftalt med ejer, at det fjernes efter høst. Ingen synlig fredningssten. Der er pløjet lidt for tæt på højen, lidt større afstand fremover. Den ligger ca 200 m fra offentlig vej, højt i terrænet ved en skråning ned mod Ø. (traf ejeren i færd med at høste). Genbesigtigelse 31/12-83. Navn og adresse på ejer. Ejer havde fjernet møddingen og holdt bedre pløjeafstand. Han lovede at fjerne det resterende affald og skuret ved lejlighed, når han havde vognen nede på marken. Bevoksningen var gået ud efter den tørre sommer, han ville gerne plante noget på højen, og jeg sagde, at han kunne plante lidt lyng i ældre rævegrave - ikke andre steder. Og han måtte godt skære vissent buskads, men ikke grave det op. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at kontrollere fjernelse af skuret - kan evt. klares pr. tlf. senere. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

9583 oversigt
9578 oversigt
7581
7585