Kyndløse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-13

Fredningsnr.
312531

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/10 1883, kammerherre, greve F.C.R. Scheel, Ryegaard. Afmærkn.: MS 1896, ved kapt. Madsen. Runddysse, 1 x 10 m, 2 m høj; kammer af 3 bæresten og 1 tær- skelsten, 1 dæksten; 13 randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Runddysse paa høitliggende Markflade. Omkring en Høi, der er c. 30' i Diam, 13' h staar en Kreds af Sten af hvilke 13 endnu ere bevarede; 4 af Randstenene mod N ere væltede og mod Ø ere enkelte Sten borttagne. Paa Midten ligger et Gravkammer, som endnu ikke er udgravet og af hvilket kun 2 Sidesten rage op over Jordoverfladen. Imellem disse er Indgangen til Gravkammeret. Den nordlige Bæresten hælder noget indad i Kammeret hvorved Overliggeren er sunket ned imod Syd; paa dens Overflade findes en Del indgnedne, skaalformede Fordybninger. (Pl.19). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1935 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Museal restaurering
Journal nr.: 206/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 x 10 m; Kammer af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten, 1 Dæksten; 13 Randsten.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, mål ca 1x10x10 m, med 13 synlige randsten. I midten et aflangt kammer, retning Ø-V med tærskelsten mod Ø, mod V ingen sten, mod N en flækket og mod S 2 mindre aflange sten. En dæksten rager ca 0,7 m op over højoverfladen. Der er højrest op til ca 2 m uden om randsten (ikke dyrket). Ligger ca 20 m fra markvej (offentlig) på skråning ned mod Vellerup Vig. En sti er trampet i vegetationen, kun lidt benyttet. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dysse ved Vellerup Vig, vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)