Nørre Hyllinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-20

Fredningsnr.
31261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 15 x 10 m; 2 m høj; dæksten af kammer ses; i syd 5 randsten; i sydsiden afgravning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa en Banke. Høien er 45' l, 30' br 6' h, men et Stykke af den er bortpløiet; i den søndre Side findes 5 Randsten tilbage. 8' fra den østlige Rand er der gravet en større Fordybning i Høien og i denne ses en 5 1/2' l, 3'4" br. Overligger, under hvilken den øverste Rand af Bærestenene i Kammeret rage op til Jordoverfladen. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 10 m, 2 m høj; Dæksten af Kammer ses; i S 5 Randsten; i Sydsiden Afgravning.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 2x15x10 m i Ø-V'lig retning, den har en noget kantet form. Mod V ses 2 randsten, ellers tæt tilgroet. På højen omtrent i midten en dæksten (aflang med Ø-V'lig længderetning) ved en ældre fordybning, den rager ca 0,5 m op over højoverfladen. Ingen synlig fredningssten. Den ligger 400 m fra offentlig vej, på kanten af morænebakke ved skråning ned mod lavning mod V. Der er pløjet for tæt på højfod mod SV, bad om at pløje med større afstand (ejere på gård Ø for dyssen). ** Seværdighedsforklaring ** Dyssen ligger med vidt udsyn bl.a. til isefjord og andre høje. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)