Nørre Hyllinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-25

Fredningsnr.
31266

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. 1942: Ødelagt stengrav; højen delvis bortgravet; i vestenden 4 sidesten af formentlig jættestuekammer. 1987: Jættestue i høj, 1,5 x 14 x 18 m. Kammeret N-S af 8 synlige bæresten, 2,3 x 4,0 m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Runddysse paa flad Mark. I Høien, der er c. 30' i Diam, 4' h er der mod Ø og V gravet to store Huller lige til Bunden; i det vestlige ses 5 store Sten, der høre til det ødelagte Gravkammer. I Jordoverfladen ere enkelte Randsten synlige. Bevoksning: 1982: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Stengrav; Højen delvis bortgravet; i Vestenden 4 Sidesten af formentligt Jættestuekammer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalittomt. Højen måler ca 18x12x1,5 m i Ø-V'lig længderetning. Mod V, ca 1/3 fra højfod 6 større sten i runding, bæresten til kammer fra jættestue? De rager max. 0,3 m op ad højen. Der ligger en del marksten op ad højfod (en del tilgroede) - ikke påtalt. En markvej fører tæt forbi højen, ellers ca 350 m til offentlig vej. Den ligger lavt i terræn neden for mindre morænebakke. Ingen synlig fredningssten. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Ber 7.10.87. Tinglyses. M.B. F53-3540. Bevoksning: 1982: Græs

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3199
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3199
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i høj, 1,5 x 14 x 18 m. Kammeret N-S af 8 synlige bæresten, 2,3 x 4,0 m. I ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)