Store Karleby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-38

Fredningsnr.
31265

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 10 x 7 m, med rest af jættestuekammer; i nordsiden 7 bæresten, i sydsiden 2; 3 nedskredne dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark findes Rester af en Dysse. Høien er for største Delen bortpløiet og Randstenene borttagne, kun mod S ere 2 Sten tilbage. Paa den tilbagestaaende Del af Høien findes et Gravkammer, der mulig er en Jættestue, hvis Gang er borttaget. Stedet er saa stærkt overgroet, at Kammerets Form ikke nøiagtig kan bestemmes; det synes at være aflangt med Retning Ø-V. Mod Ø er Høien bortgravet og de yderste Sten i Gravkammeret sprængte; langs den nordlige Side staa 9 Sten i en Række, 35 1/2' l, og langs den sydlige en Række af 7 Sten, Mellemrummet imellem dem er 6'. 4 af Overliggerne ligge paa Høien, men ere skredne ud fra deres oprindelige Plads og sunkne ind i Gravkammeret; den største Overligger er 7' l, 6' br. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 10 x 7 m, med Rest af Jættestuekammer; i Nordsiden 7 Bæresten, i Sydsiden 2; 3 nedskredne Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Megalit, højmål ca 10x7x1 m. med Ø-V'lig længderetning, mod N ses 7 bæresten og mod S 2, omtrent på midten og mod V 3 dæksten, der ligger skråt. De rager max op ca. 1,8 m over højoverfladen. Tæt bevokset med nælde og bynke. En større hyld ca 300 m fra markvej og 500 m fra offentlig vej, på en mindre højning, ret lav i et åbent landskab. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)