K.-Sonnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-2

Fredningsnr.
322524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m; træbevokset. Beplantning tilladt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven paa en stor Banke findes en velbevaret, rund Høi, c. 8' h. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m; træbevokset. [j.nr.515/44]. Beplantning tilladt.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 2x15x15 m, rundet og hvælvet med mindre svage ældre lavninger i overfladen. Den ligger ca 3 m fra skovvej, ca 600 m fra offentlig vej. Placeret på kanten af moræneflade nær stejl skråning ned mod SV. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, højt placeret i terræn. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)