Ordrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-5

Fredningsnr.
322532

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i haven, 1,25 x 10 m; foden beskåret af havegang, der i syd skærer højen lige af; her er lavet en grotte til en bænk. Stort træ på toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 35' i Diam. 4' h, paa en lavtliggende, svagt skraanende Markflade; et Stykke af Randen er bortskaaret. Bevoksning: 1982: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Haven, 1 1/4 x 10 m; Foden beskaaret af Havegang, der i Syd skærer Højen lige af; her er lavet en Grotte til en Bænk. Stort Træ paa Toppen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen måler ca 1,3x10x10 m, lige afskåret mod S af havegang med stensat indskæring. Den ligger ca 50 m fra offentlig vej i nordende af have, hvor der er udsyn over marker. Placeret på forholdsvis jævnt terræn. Bevoksning: 1982: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)