Peershøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-18

Fredningsnr.
322534

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3225-34, 36, 35, 37. Dekl. tingl. 8/10 1883 (Greve F.C.R. Scheel, tiltrådt af forpagter N. Petersen) MS (1896, ved Kaptajn Madsen) "Pærehøj", 4 x 25 m, træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, velbevaret Høi "Peershøi", bevoxet med Træer; c. 75' i Diam, 12' h. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Pærehøj", 4 x 25 m, træbevokset.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Perhøj". Pænt kuplet. Toppen nærmest lidt affladet. I SSV ses en ca 0,5x1 m stor sten nær højfod (sekundær placering?). Det se ud som om der har været en sneglegang på højen. Højen ligger træ- og græsbevokset som en lille agerholm, der i NØ er lidt større end selve højen. I S en meget lille samling marksten. Foto fra S. Film: UFR:001:26:26. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)