K.-Sonnerup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-9

Fredningsnr.
322529

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m; træer.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 smaa skovklædte Høie [sb.9-10], c. 40-45' i Diam, 6' h. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 15 m; Træer.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1,5x15x15 m, jævnt rundet og hvælvet, med 3 randsten mod N, tæt bevokset med gran. Den er afsat lidt forkert på kortet, skal flyttes mod Ø. Placering og adgang som 3225.30. Intet foto, for mørkt. 8.10.88: 1 foto fra SØ. M.B. og J.R. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Bes. 8.10.87 og 1.3.88. Målebordsbladet rettet d. 3.3.88. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum