Truntehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-19

Fredningsnr.
322536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3225-34, 36, 35, 37. Dekl. tingl. 8/10 1883 (Greve F.C.R. Scheel, tiltrådt af Forpagter N. Petersen) MS (1896, ved Kaptajn Madsen). Truntehøj, 6 x 30 m; træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Høi, beliggende paa en høi Banke. Høien, der kaldes "Truntehøi" er foroven flad og beplantet med Træer. Diam. 65', Høiede 12'. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Truntehøj", 6 x 30 m, træbevokset.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Truntehøj. Højen måler ca 6x30x30 m, jævnt rundet og hvælvet. Der er pløjet lidt for tæt på højfod hist og her. Højen ligger på en morænebakke i et højtliggende åbent landskab med vidt udsyn også til andre høje. Placeret knapt 100 m S for privat markvej, ca 150 m N for motorvej, 800 m til landevej. Bad godsforvalter på Ryegård pløje ca 0,5 m fra højen fremover. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, der ligger højt i landskabet, vidt udsyn også til andre høje. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)