Dyvelskrog Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-20

Fredningsnr.
322535

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3225-34, 36, 35, 37. Dekl. tingl. 8/10 1883 (Greve F.C.R. Scheel, tiltrådt af Forpagter N. Petersen) MS. (1896, ved Kaptajn Madsen) Høj, 5 x 25 m, træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, fuldstændig bevaret Høi, bevoxet med Krat paa den nordlige Side. Størrelse som foregaaende [sb.19]. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 25 m, træbevokset.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 5x25x25 m, jævnt rundet og hvælvet. Der ligger nogle mindre markstens- og kvasdynger ved højfod. Der er pløjet lidt for tæt på højfod mod N og V. Højen ligger ca 30 m N for motorvej og 200 m fra landevej, på en lille morænebakke på en større moræneflade, der ligger ret højt. Vidt udsyn også til andre fortidsminder. Bad godsforvalter på Ryegård pløje 0,5 m fra højen fremover. ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, høj placering i terrænet med vidt udsyn også til andre fortidsminder. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)